sixth CLASS – Rang a Sé ARCHIVE 22-23

Am DEAR taobh amuigh/ DEAR Time outside

Turas Scoile chuig Ballyhass, Coachford/ School Tour to Ballyhass, Coachford

Cóineartú/ Confirmation

Cheiliúramar lá ár gCóineartaithe inné i Séipéal Naofa Namh Caitríona i gConaithe. Rinne an tEaspag Crean searmanas álainn dúinn. Ár mbuíochas leis, leis an Athair Billy agus libh as teacht chun ceiliúradh linn.

We celebrated our Confirmation day yesterday in St. Catherine’s Church, Conna. Bishop Crean performed a lovely ceremony for us. Our thanks to him, Fr. Billy and to you all for celebrating with us.

Cúntasaíocht/ Accounting

D’fhoghlaimíomar faoi chúntasaíocht an tseachtain seo. Réidh dár bpostanna samhraidh.

We learned a little about accounting this week. Ready for our summer jobs.

Ullmhúcháin don Chóineartú/ Confirmation Preparation

Táimid an-ghnóthach faoi láthair ag ullmhú don choineartú. Táimid ag súil libh a fheiscint ann don sacraimint.

We’re very busy at the moment preparing for our Confirmation. We are looking forward to seeing you there for the sacrament.

Gleacaíocht/ Gymnastics

Bhaineamar an-taitneamh as gleacaíocht a dhéanamh ar scoil an tseachtain seo.

We had great fun doing gymnastics in school this week.

Lá le Pádraig

Guimís Lá ‘le Pádraig sóna daoibh ar fad. Tá súil againn go mbainfidh sibh an-taitneamh as an lá agus as an gceiliúradh dár gcultúr agus dár dteanga.

Rothaíocht – CycleRight

D’fhoghlaimíomar conas a bheith ag rothaíocht i gceart agus go sabháilte ar an Aoine (4.3.23) le CycleRight. Ár mbuíochas leo as teacht ar scoil inniu agus go ceann cúpla seachtain eile.

We learned how to cycle correctly and safely on Friday. Our thanks to CycleRight for coming to our school today and over the next few weeks.

Ar ais chuig Séanie

Tháinig deireadh lenár tréimhse ag snámh in Eochaill agus d’fhilleamar ar an gclós scoile le haghaidh traenáil CLG inniu. Bhraitheamar Séanie go mór uainn.

Our time swimming in Youghal came to an end and we returned to GAA training in the yard. We missed Séanie.

Lá na bPancóg

Thóg Mr. O’Kelly a phláta te ar scoill inniu chun pancóga deasa a dhéanamh. Yum!

Mr. O’Kelly brought his hot plate to school today and we made pancakes. Yum!

Aifreann na Seantuistí – Grandparents’ Mass

Christmas Centrepieces – Fleasc na Nollag

Chuireamar fleasca Nollaig le Chile le cabhair shuntasach ó Ms. Flynn Agus ó Ms. Sheehan. Buíochas mór Leo.

We put Christmas centrepieces together with big help from Ms. Flynn and Ms. Sheehan. Big thanks to them.

Calóga Sneachta – Snow Flakes

Dhearamar calóga sneachta inniu le maisiúcháin difriúla ar nós fir sneachta. Ár mbuíochas le Ms. Sheehan as ucht cabhrú linn.

We designed snowflakes today with different decorations such as snowmen. Our thanks to Ms. Sheehan for all her help.

Nollaig 2022

D’imigh ár bpóstaer ar strae taobh thiar de theitheoir ar oíche thaispeántas na Nollag. Féach thíos. Nollaig Shona Daoibh go léir.

Our poster disappeared behind a rad during the Christmas Performance. Have a look. Happy Christmas to All.

Iománaíocht

Le teacht an gheimhridh fada, bheartaíomar ar dhul amach chun ár scileanna iomána a chleachtadh. Ní chuirfidh an teocht íseal nó an ceo isteach orainne, ar chor ar bith.

As the winter draws in, we decided to practice our hurling skills. Low temperatures and fog won’t deter us.

Drop Everything And Read

“If you are going to get anywhere in life, you have to read a lot of books.” – Roald Dahl

“Ní mór duit go leor leabhair a léamh le dul aon áit sa saol” – Roald Dahl

….. and we are going places!

Drafting and Redrafting

Tá gairm an údáir i bhfad níos éasca anois le húsáid an ríomhaire agus clóscríobh.

An author’s career has become so much easier now through the use of computers and typing.

GAA le Séanie

Déanann cleachtadh máistreacht!

Táimid ag dul ó neart go neart gach seachtain ó thaobh ár scileanna CLG de. Ár mbuíochas le Séanie as an gcabhair agus spraoí.

Practice makes perfect.

Our GAA skills are improving week on week. Our thanks to Séanie for the help and fun.

Blitz @ St. COlman’s Pitches – Blitzchomórtas ag páirceanna Uí Cholmáin

Chuaigh foirne ó Rang a 5 agus Rang a 6 go dtí páirceanna Uí Cholmáin i Mainistir Fhear Maí inné (29ú Meán Fómhair) le haghaidh blitzchomórtas eagraithe ag na daltaí méanscoile i gColáiste Uí Cholmáin agus Coláiste Loreto na gCailíní. D’imir na cailíní peil agus d’imir na buachaillí iománaíocht. Bhí an-lá againn ar fad agus gabhaimíd buíochas leo siúd a d’eagraigh.

Teams from 5th and 6th class went to St. Colman’s pitches in Fermoy yesterday (29th of September) for a blitz organised by the secondary students in St. Colman’s College agus Loreto Girls’ Secondary. The girls played football and the boys played hurling. We had a great day and thank those who organised the day.

Chromebooks – Olus Education and TypingClub.com

Dhíríomar ar ár saol digiteach inné. D’fhoghlaimíomar bunscileanna a bhaineann le Chromebooks agus d’oibríomar ar chloscíobh freisin.

We focused on our digital lives yesterday. We learned basic skills about using a Chromebook and we also worked on our typing skills.

Foirgnimh ó stair na héireann – Buildings from Irish History

Dhearamar amlíne na bhfoirgneamh a tógadh trí thréimhsí stair na hÉireann.

We designed timelines of the buildings that were built throughout periods of Irish history.