sixth CLASS

Iománaíocht

Le teacht an gheimhridh fada, bheartaíomar ar dhul amach chun ár scileanna iomána a chleachtadh. Ní chuirfidh an teocht íseal nó an ceo isteach orainne, ar chor ar bith.

As the winter draws in, we decided to practice our hurling skills. Low temperatures and fog won’t deter us.

Drop Everything And Read

“If you are going to get anywhere in life, you have to read a lot of books.” – Roald Dahl

“Ní mór duit go leor leabhair a léamh le dul aon áit sa saol” – Roald Dahl

….. and we are going places!

Drafting and Redrafting

Tá gairm an údáir i bhfad níos éasca anois le húsáid an ríomhaire agus clóscríobh.

An author’s career has become so much easier now through the use of computers and typing.

GAA le Séanie

Déanann cleachtadh máistreacht!

Táimid ag dul ó neart go neart gach seachtain ó thaobh ár scileanna CLG de. Ár mbuíochas le Séanie as an gcabhair agus spraoí.

Practice makes perfect.

Our GAA skills are improving week on week. Our thanks to Séanie for the help and fun.

Blitz @ St. COlman’s Pitches – Blitzchomórtas ag páirceanna Uí Cholmáin

Chuaigh foirne ó Rang a 5 agus Rang a 6 go dtí páirceanna Uí Cholmáin i Mainistir Fhear Maí inné (29ú Meán Fómhair) le haghaidh blitzchomórtas eagraithe ag na daltaí méanscoile i gColáiste Uí Cholmáin agus Coláiste Loreto na gCailíní. D’imir na cailíní peil agus d’imir na buachaillí iománaíocht. Bhí an-lá againn ar fad agus gabhaimíd buíochas leo siúd a d’eagraigh.

Teams from 5th and 6th class went to St. Colman’s pitches in Fermoy yesterday (29th of September) for a blitz organised by the secondary students in St. Colman’s College agus Loreto Girls’ Secondary. The girls played football and the boys played hurling. We had a great day and thank those who organised the day.

Chromebooks – Olus Education and TypingClub.com

Dhíríomar ar ár saol digiteach inné. D’fhoghlaimíomar bunscileanna a bhaineann le Chromebooks agus d’oibríomar ar chloscíobh freisin.

We focused on our digital lives yesterday. We learned basic skills about using a Chromebook and we also worked on our typing skills.

Foirgnimh ó stair na héireann – Buildings from Irish History

Dhearamar amlíne na bhfoirgneamh a tógadh trí thréimhsí stair na hÉireann.

We designed timelines of the buildings that were built throughout periods of Irish history.